۰۱ اسفند ۱۳۹۶ |

برای اولین بار

فیلم دومین قسمت مستند ویژه سفر جانبازان به عتبات عالیات

این زائران جانباز در این سفر برای نخستین بار به عتبات مشرف می شوند که با توجه به آرزوی چندین ساله و شرایط خاص جسمی آنها ، بینندگان شاهد صحنه ها و شنوندۀ حرف های جالبی در این باره خواهند بود این مستند جمعه ۶ بهمنماه ۱۳۹۶ از شبکه دو سیما به روی آنتن رفت.  

image_pdfimage_print

این زائران جانباز در این سفر برای نخستین بار به عتبات مشرف می شوند که با توجه به آرزوی چندین ساله و شرایط خاص جسمی آنها ، بینندگان شاهد صحنه ها و شنوندۀ حرف های جالبی در این باره خواهند بود

این مستند جمعه ۶ بهمنماه ۱۳۹۶ از شبکه دو سیما به روی آنتن رفت.