از آسمان این هفته از آسمان روایت می شود

سوژۀ این برنامه مسعود عسگری یکی دیگر از شهدای مدافع حریم اسلام و آل الله علیهم السلام است که آبان ماه سال 94 در سوریه به شهادت رسید.

تهیه کننده و کارگردان از آسمان در اینباره گفت: بارزترین ویژگی تخصصی و مهارت شهید عسگری پرواز با پرنده های سبک بوده است.

خورشیدی فرد در ادامه افزود: شهید عسگری علاوه بر توانمندی پرواز در رشته های مختلف ورزشی ، موتورسواری و امور نظامی نیز سرآمد بود و بصورت داوطلبانه با تلاش فراوان موفق به حضور در سوریه شد.

و در خاتمه اضافه کرد: در این برنامه با خانواده و دوستان شهید گفتگو شده و شاهد تصاویر نابی از وی خواهیم بود.

photo_2017-12-06_13-26-20

با همکاری آقایان سعید سلیمانی ، مرتضی اعطاسی ، نادر گهرسودی ، عباس خورشیدی فرد و حمید بناء از آسمان مستند زندگی شهید مسعود عسگری را جمعه 17 آذرماه ساعت 16:30 دقیقه از شبکۀ دو سیما پخش خواهد کرد.