حلما

میثم رفت؛ شهید شد؛ او را با احترام و عزت تشییع کرده و در جوار بی‌بی زبیده (س) ابدی کردند و چند روز بعد حلما به دنیا آمد … حلما یعنی صبور و این دختر در روزهای آیندۀ زندگی‌اش باید حلمای حلما باشد…

 

photo_۲۰۱۶-۰۷-۲۸_۱۷-۱۲-۵۰