کلیپ صوتی

موضوع نه ایران است و نه عراق و نه سوریه و نه هیچ کشور دیگری… موضوع همان نبرد معروف خیر و شر است… همان رویارویی همیشگی حق و باطل… همان قصه‌ای که از ابتدای خلقت آدم آغاز شد و تا پایان عمر زمینی انسان ادامه خواهد داشت…
در یک سوی میدان جبهۀ حق به دنبال رهایی بشر از جهالت و ظلم و تیره روزی است و در سوی دیگر آن جبهۀ باطل دست به هر کاری می‌زند تا صدای حق طلبان عالم به گوش انسان‌های خسته از ظلم و استکبار نرسد …

 

هر روز نقشه‌ای تازه از آستین مستکبرین خارج می‌شود ولی ریشۀ همۀ این استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها و سیاست‌بازی‌ها و جنگ‌ها و هجمه‌های فرهنگی و عملیات‌های روانی، همان اقوای شیطان است و گمراهی انسان… سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی صهیونیستی و آمریکایی و انگلیسی با طراحی‌های پیچیده و هزینه‌های کلان، کشورهای اسلامی را به آشوب کشیدند تا نور انقلاب حضرت امام خمینی (ره) را خاموش کنند…

اما خودشان هم می‌دانند که تا شور شهادت و اندیشۀ انقلابی در جوامع اسلامی جریان داشته باشد ، این نقشه‌ها و آن چند صد میلیارد دلار پولی که بخش اعظم آن از چاه‌های نفت کشورهای جنوب خلیج فارس تأمین می‌شود، راه به جایی نخواهند برد…

متن: حمید بناء

اجراء: نادر گوهرسودی

 

 

کلیپی صوتی از مستند شهید علی اصغر شیردل