خواب ناز

پدر که رفت تو ماندی و رویای نوازش. تو ماندی و خاطره‌های بی جان.

 

photo_2017-02-02_19-56-31

خواب شیرین دختر شهید علی سلطان مرادی درکنار لباسهای پدر جاویدالاثرش.

 

فیلم مستند ویژه شهید علی سلطان مرادی