واژ‌های آسمانی

واژه‌های آسمانی عنوان مجموعه برنامه‌ای است که به مناسبت هفته دفاع مقدس منتشر می‌شود و در آن وصیت‌نامه تعدادی از شهدا مورد بازخوانی قرار می‌گیرد.
در ادامه صوت این وصیت نامه قابل دریافت خواهد بود.

 

 

شهید سید محمود موسوی

 

 

 

شهید اسماعیل فرجوانی

 

 

شهید مجید ابوطالبی

 

 

 

شهید غلامحسین خزاعی

 

 

شهید جلال بارنامه

 

 

شهید سید حمزه سجادیان

 

 

شهید درویشعلی شکارچی