۰۱ اسفند ۱۳۹۶ |

موعد دیدار

صوت دومین قسمت مستند ویژه شهید علی اصغر شیردل

بعد از علی اصغر ، همسر شهید مانده و کودکی که باید با آرزوی نوازش های پدر بزرگ شود … این زن در روزهای نیامدۀ عمرش باید دو برابر گذشته زندگی کند … هم بجای خودش و هم بجای مرد خانه اش … مادر هر چقدر هم که قوی باشد...

image_pdfimage_print

بعد از علی اصغر ، همسر شهید مانده و کودکی که باید با آرزوی نوازش های پدر بزرگ شود … این زن در روزهای نیامدۀ عمرش باید دو برابر گذشته زندگی کند … هم بجای خودش و هم بجای مرد خانه اش … مادر هر چقدر هم که قوی باشد ، باز جای خالی پدر هر روز پر رنگتر خواهد شد …

این مستند در تاریخ جمعه ۱۴ خردادماه ۱۳۹۵ از شبکه دو سیما به روی آنتن رفت.